אנחנו לא לוקחים מקדמה אלה מבקשים תשלום רק אחרי ביצוע כל שלב!