החל מ 5000+מע"מ למטר שלח אלינו תוכניות וכתב כמויות וקבל מחיר סופי.