החל מ 4000+מע"מ  למטר שלח אלינו תוכניות וכתב כמויות וקבל מחיר סופי.