החל מ 1900+ מע"מ למטר, שלח לנו תוכנית אדריכלית ותוכניות מהנדס וקבל מחיר מדוייק