"בילד אין" חברה עם למעלה מ 70 פועלים שכירים

ברשותה כל הציוד הבנייה – מה שמוזיל את המחירים