לרוב אין הבדל גדול, רובם ייתנו לך את המקסימום האפשרי שהרשות מתירה לבנות

יזם חייב שתהייה לו תקשורת בין אישית גבוהה על מנת שכל הבעלי הזכויות יסמכו עליך.